Share Now

Niezgodne z prawem działania kredytodawców

Kredytodawcom za udzielenie kredytu przysługuje przede wszystkim wynagrodzenie w postaci odsetek naliczanych od udostępnionych kredytobiorcom środków pieniężnych, które nie obejmują kosztów kredytu, np. prowizji. Wiele banków i instytucji pożyczkowych stosuje jednak nieuczciwe i niekorzystne dla kredytobiorców praktyki, polegające na pobieraniu dodatkowych odsetek od kosztów kredytu konsumenckiego, w tym prowizji czy składek ubezpieczeniowych.

Skutki nieuczciwej praktyki banków

Naliczanie przez bank odsetek od prowizji może prowadzić do nieprawidłowego określenia w umowie kredytu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO) oraz całkowitej kwoty do zapłaty ustalonej na dzień zawarcia umowy. Nieprawidłowe określenie przez bank tych elementów skutkować może tym, że kredytobiorca będzie mógł złożyć kredytodawcy oświadczenie o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego i zwrócić bankowi jedynie otrzymane od niego środki bez odsetek i prowizji.

Stanowisko Sądów

Pobieranie przez banki czy instytucje pożyczkowe odsetek od kosztów kredytu konsumenckiego, np. od prowizji, uznawane jest przez sądy za niezgodne z prawem oraz z zasadami współżycia społecznego. Sądy stają na stanowisku, że odsetki, prowizje czy składki ubezpieczeniowe są odrębne od siebie, a ich wysokość ustalana powinna być wyłącznie od kwoty środków przekazanych przez bank kredytobiorcy.

Sprawdź, Czy Twój Kredyt Może Być Darmowy

Chcesz sprawdzić, czy Twój kredyt może być darmowy? Prześlij do nas skan umowy kredytowej na adres: certus@kancelaria-certus.pl, a bezpłatnie dokonamy analizy prawnej i odpowiemy na pytanie, czy możesz dochodzić od banku zwrotu kosztów kredytu.

Tak! Darmowy kredyt konsumencki jest możliwy

Co to jest sankcja kredytu darmowego? Ustawa o ochro...

Kolejna wygrana w sprawie SKD

Nakazem z dnia 28 czerwca 2024 r., sygn. akt I Nc 353/2...

Logo_certus

© 2023 Kancelaria Certus