POLITYKA PRYWATNOŚCI

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych:

 

Kancelaria Prawna CERTUS D. Bielski D. Sroka Radcowie Prawni Spółka Partnerska, ul. Skwierzyńska 28/1A, 53-522 Wrocław, KRS: 0000903492, NIP: 8971654381, REGON: 932625974.

 

Kontakt w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych:

certus@kancelaria-certus.pl, tel.: +48 71 799 41 24.

 

Cel przetwarzania danych:

Dane będą przetwarzane w następujących celach:

 1. odpowiadania na zapytania przesyłane za pomocą formularzy kontaktowych. Podstawę prawną w tym zakresie stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 2. zarządzanie stroną internetową, analityka. Podstawę prawną w tym zakresie stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 3. analityka www. Podstawę prawną w tym zakresie stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 4. obsługi Państwa zapytania, w tym czynności zmierzających do zawarcia oraz do wykonania umowy o udzielenie pomocy prawnej, objętej udzielonym pełnomocnictwem/zleceniem, zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO: i art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2115 z późn. zm.)

 

Zakres przetwarzanych danych:

Do realizacji wskazanych przez Państwa celów będą przetwarzane wyłącznie podane przez Państwa dane osobowe takie, jak np.: imię, nazwisko, dane adresowe, NIP, nr telefonu, adres email oraz inne dane konieczne dla realizacji wskazanych przez Państwa celów.

 

Dane mogą być przekazywane:

Pracownikom, zleceniobiorcom lub innym podmiotom współpracującym z Administratorem, na których przepisy lub umowy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – w celu umożliwienia zastępstwa radcy prawnego lub adwokata prowadzącego sprawę danego klienta lub pracownikom kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania oraz organom wymiaru sprawiedliwości oraz organom administracji i innym podmiotom uprawnionym do wydawania orzeczeń w poszczególnych kategoriach spraw, na które nałożony jest ustawowy obowiązek zachowania tajemnicy, a także podmiotom dostarczającym usługi dla Administratora (np. dostawcy rozwiązań IT, dostawcy usług księgowych).

 

W związku z możliwością udostępniania danych zbieranych przy pomocy cookies naszych dostawców zewnętrznych, informujemy, iż niektóre dane mogą być przekazane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W krajach tych poziom ochrony danych może być niższy od tego obowiązującego na terenie EOG. Administrator korzysta tylko z podmiotów gwarantujących odpowiedni poziom 

ochrony. W tym zakresie korzysta z narzędzi takich jak standardowe klauzule umowne.

 

Okres przetwarzania:

Okres przechowywania Państwa danych osobowych zależy od okresu współpracy Administratora danych z Państwem lub Państwa Pracodawcą/Zleceniodawcą. Administrator danych będzie przetwarzał dane nie dłużej niż 5 lat po zakończeniu takiej współpracy, jednakże po wygaśnięciu umowy lub zakończeniu współpracy przetwarzanie będzie wyłącznie  w celach archiwalnych, podatkowych i dochodzenia ewentualnych roszczeń. Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych (art. 15 RODO);
 • żądania sprostowania Państwa danych (art. 16 RODO);
 • żądania usunięcia Państwa danych (art. 17 RODO);
 • żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych (art. 18 RODO);
 • możliwości przeniesienia Państwa danych (art. 20 RODO);
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych (art. 21 RODO i art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

 

Skorzystać z tych praw możecie Państwo, kontaktując się z Administratorem (certus@kancelaria-certus.pl, tel.: +48 71 799 41 24.).

 

Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonywania zobowiązań wobec Państwa.

Pliki cookies:

Administrator, jego dostawcy usług oraz partnerzy handlowi gromadzą niektóre informacje za pomocą środków automatycznych, takich jak pliki cookies, podczas przeglądania strony internetowej. Gromadzone w ten sposób informacje mogą zawierać: adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, odwiedzane adresy URL, a także informacje dotyczące czynności wykonywanych na stronie internetowej.

Więcej informacji o tym czym są pliki cookies mogą znaleźć Państwo na stronie  http://wszystkoociasteczkach.pl/.

Cookies zawierają niewielki zakres informacji. Są one ściągane do Państwa urządzenia końcowego (np. komputer, telefon) przez serwer obsługujący stronę internetową. Państwa przeglądarka internetowa przesyła je z powrotem do strony za każdym razem, gdy korzystacie Państwo ze strony internetowej. Dzięki temu serwer rozpoznaje Państwa urządzenie końcowe i zapamiętuję niektóre preferencje na podstawie odwiedzin lub poprzednich działań wykonanych na stronie.

Administrator wykorzystuje cookies wyłącznie do badania funkcjonalności strony internetowej i nie są one powiązane z żadnymi osobami fizycznymi. Informacje te są przechowywane przez okres do 5 lat.

Korzystanie ze strony internetowej oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na umieszczanie plików cookies na swoim urządzeniu końcowym. Mogą Państwo kontrolować zapisane pliki cookies, w tym dokonać ich usunięcia lub zablokowania. Usunięcie lub zablokowanie może wpłynąć na sposób korzystania ze strony internetowej, a niektóre jej funkcje mogą być niedostępne.

Mogą Państwo w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej zmienić sposób lub wyłączyć korzystanie z plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania lub dostępne po skontaktowaniu się z producentem oprogramowania odnośnie instrukcji dotyczących wyłączania i usuwania plików cookies.

Zmiany polityki

Administrator zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki.

Logo_certus

© 2023 Kancelaria Certus