SKD - nakaz zapłaty

Kolejna wygrana w sprawie SKD

Nakazem z dnia 28 czerwca 2024 r., sygn. akt I Nc 353/24 Sąd Rejonowy w Lubartowie I Wydział Cywilny nakazał, aby Santander Bank Polska S.A. zapłacił naszemu Klientowi kwotę 39 446,83 zł w związku ze złożeniem oświadczenia o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego. Zasądzona kwota stanowi zwrot rat odsetkowych zapłaconych na podstawie umowy kredytu konsumenckiego, […]

Logo_certus

© 2023 Kancelaria Certus