Share Now

W ostatnim okresie obserwujemy znaczący wzrost liczby konsumentów decydujących się na wykorzystanie sankcji kredytu darmowego. Ta opcja jest dostępna dla osób, które doświadczyły wprowadzenia w błąd przez instytucje bankowe w trakcie procesu zawierania umów kredytów konsumenckich. Praktyki takie jak nieudzielanie przez bank pełnych lub prawidłowych informacji mogą skutkować sytuacją, gdzie konsument uzyskuje prawo do dokonania spłaty zaciągniętego zobowiązania bez konieczności ponoszenia dodatkowych obciążeń finansowych w postaci odsetek czy opłat prowizyjnych. To podejście staje się coraz bardziej popularne wśród kredytobiorców, którzy poszukują sprawiedliwości i uczciwego traktowania w relacjach z instytucjami finansowymi, zwłaszcza w sytuacjach, gdy poczucie niesprawiedliwości wynika z niejasnych lub mylących informacji udzielonych im przy zawieraniu umowy kredytowej.

Kiedy Można Skorzystać z Sankcji Kredytu Darmowego?

Możliwość skorzystania z sankcji kredytu darmowego istnieje w trakcie spłaty kredytu lub do roku czasu od jego pełnej spłaty. Jeżeli kredyt został spłacony przed czasem, termin roczny liczony jest od momentu zwrotu przez bank części prowizji i innych kosztów, co potwierdza wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23 maja 2023 r. (sygn. akt V Ca 1299/22).

Jakie Uchybienia Banku Uprawniają do Skorzystania z Sankcji?

Najczęstszym naruszeniem ze strony banków jest naliczanie odsetek od całkowitych kosztów kredytu, w tym prowizji i składek ubezpieczeniowych. Takie działanie, uznawane przez sądy za niezgodne z prawem, prowadzi do błędnego określenia Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) oraz całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta. Przykłady takich orzeczeń to wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 11 grudnia 2015 r. (sygn. akt XVII AmA 125/14) oraz wyrok SO w Poznaniu z 29 grudnia 2021 r. (sygn. akt II Ca 1067/21).

Inne naruszenia obejmują nieprecyzyjne określenie w umowach zasad zmiany opłat i prowizji, co umożliwia bankom arbitralne podwyższanie kosztów kredytu. Kluczowe wyroki w tej materii to m.in. wyrok SO w Warszawie z 20 kwietnia 2023 r. (sygn. akt V Ca 745/23).

Skontaktuj Się z Nami!

Jeśli posiadasz kredyt konsumencki i zastanawiasz się, czy przysługuje Ci możliwość skorzystania z sankcji kredytu darmowego, skontaktuj się z nami! Nasi eksperci z kancelarii Certus przeanalizują Twoją umowę i doradzą w dalszych krokach. Zadzwoń pod numer 730307301 lub napisz na adres bezodsetek@kancelaria-certus.pl. Więcej informacji znajdziesz również na naszej stronie internetowej: https://kancelaria-certus.pl/sankcja-kredytu-darmowego/.

Tak! Darmowy kredyt konsumencki jest możliwy

Co to jest sankcja kredytu darmowego? Ustawa o ochro...

Kolejna wygrana w sprawie SKD

Nakazem z dnia 28 czerwca 2024 r., sygn. akt I Nc 353/2...

Leave a Comment

Logo_certus

© 2023 Kancelaria Certus