obrazek przedstawiający bibliotekę z napisem wyrok i logiem kancelarii certus

Nakaz zapłaty wobec Santander Bank Polska SA

SKD - nakaz zapłaty

Kolejna wygrana w sprawie SKD

Nakazem z dnia 28 czerwca 2024 r., sygn. akt I Nc 353/24 Sąd Rejonowy w Lubartowie I Wydział Cywilny nakazał, aby Santander Bank Polska S.A. zapłacił naszemu Klientowi kwotę 39 446,83 zł w związku ze złożeniem oświadczenia o skorzystaniu z sankcji kredytu darmowego. Zasądzona kwota stanowi zwrot rat odsetkowych zapłaconych na podstawie umowy kredytu konsumenckiego, […]

obrazek przedstawiający bibliotekę z napisem wyrok i logiem kancelarii certus

Nakaz zapłaty wobec Santander Bank Polska SA

obrazek przedstawiający bibliotekę z napisem wyrok i logiem kancelarii certus

Nakaz zapłaty wobec Bank Polska Kasa Opieki SA

obrazek przedstawiający bibliotekę z napisem wyrok i logiem kancelarii certus

Wyrok przeciw City Bank Handlowy

obrazek przedstawiający bibliotekę z napisem wyrok i logiem kancelarii certus

Featured

Nakaz zapłaty dla Alior Banku

obrazek przedstawiający bibliotekę z napisem wyrok i logiem kancelarii certus

Featured

Wyrok przeciw Santander Bank

obrazek przedstawiający bibliotekę z napisem wyrok i logiem kancelarii certus

Featured

Kolejny wyrok przeciwko Santander Bank

Featured

Tak! Darmowy kredyt konsumencki jest możliwy!

Co to jest sankcja kredytu darmowego? Ustawa o ochronie konsumentów wprowadza różnorodne zabezpieczenia mające na celu ochronę konsumentów przed nieuczciwymi praktykami banków i firm pożyczkowych.Jednym z tych środków jest tzw. sankcja kredytu darmowego (SKD). Zgodnie z nią, konsument musi zwrócić jedynie kwotę udzielonego kredytu, bez konieczności płacenia odsetek czy innych opłat przewidzianych przez bank, takich […]

Featured

Sankcja Kredytu Darmowego – co to oznacza?

Niezgodne z prawem działania kredytodawców Kredytodawcom za udzielenie kredytu przysługuje przede wszystkim wynagrodzenie w postaci odsetek naliczanych od udostępnionych kredytobiorcom środków pieniężnych, które nie obejmują kosztów kredytu, np. prowizji. Wiele banków i instytucji pożyczkowych stosuje jednak nieuczciwe i niekorzystne dla kredytobiorców praktyki, polegające na pobieraniu dodatkowych odsetek od kosztów kredytu konsumenckiego, w tym prowizji czy […]

Logo_certus

© 2023 Kancelaria Certus